Anna Kurowska

Udział w projektach:

Architekt

Anna Kurowska

W APA Wojciechowski od 2005 roku

Pracuję w biurze APA Wojciechowski Architekci od 2005roku. Ukończyłam Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu oraz Politechnikę Białostocką, wydział Architektury. Studia magisterskie, tytuł mgr inż. architekt. Tematem mojej pracy dyplomowej był projekt konkursowy zorganizowany przez RIBA „Revitalization of post-industrial areas in Manchester”. Praca ta została wyróżniona jako Dyplom Roku przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. W 2010 roku uzyskałam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Posługuję się programami Revit, AutoCad, Photoshop ukończyłam kurs Certyfikacji Ekologicznej LEED i BREEAM oraz Szkolenie w Zakresie Procedur Administracyjnych .

Posługuję się biegle językiem angielskim, a język rosyjski, ukraiński, francuski znam w stopniu podstawowym. 

Udział w projektach: