Katarzyna Dąbkowska

Udział w projektach:

Architekt

Katarzyna Dąbkowska

W APA Wojciechowski od 2019 roku

Nazywam się Katarzyna Dąbkowska.Pracuję dla APA Wojciechowski Architekci od 2019 roku, wspierając lokalnie wrocławskie projekty pracowni. Ukończyłam kierunek Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, zyskując w 2011 r. tytuł magistra inżyniera architekta. Tematem mojej pracy był Szlak innowacji, czyli projekt rewitalizacji rejonu Placu Społecznego we Wrocławiu. Zdobywałam doświadczenie w krajowych i międzynarodowych warsztatach i konkursach. W 2009 roku w ramach programu VULCANUS in JAPAN wyjechałam do Tokyo, gdzie odbyłam staż w Sou Fujimoto Architects (2010 r.).  Po ukończeniu studiów współpracowałam z kilkoma pracowniami we Wrocławiu, Londynie i Warszawie. Od 2016 roku prowadzę również własną działalność projektową. W stopniu zaawansowanym posługuję się językiem angielskim,  w stopniu w średniozaawansowanym językiem francuskim i japońskim, a rosyjski i niemiecki znam w stopniu podstawowym. Fascynują mnie kultury świata i podróże. Nie potrafię funkcjonować bez przyrody, muzyki i sportu.

Udział w projektach: