Paweł Majewski

Udział w projektach:

Architekt

Paweł Majewski

W APA Wojciechowski od 2006 roku

Nazywam się Paweł Majewski. Jestem architektem. Od 2006 roku pracuję w biurze APA Wojciechowski Architekci. Studiując na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej zdobyłem wyższe wykształcenie, uzyskując w 2003 roku tytuł magistra inżyniera architekta. Tematem mojej pracy dyplomowej był „Hotel Porta – brama wjazdowa do centrum Grochowa”. W trakcie pracy odbyłem szereg szkoleń i brałem udział w licznych konferencjach, np. z zakresu certyfikacji LEED/BREEAM, czy na temat materiałów budowlanych (wibroizolacje w budownictwie, fasady przeszklone, akustyka wnętrz i inne). Wcześniej pracowałem w pracowni HTT (2003-2006), gdzie pod okiem ś.p. arch. Witolda Thumenasa poznawałem m.in. tajniki tradycyjnej technologii domów z bali.

Płynnie posługuję się językiem angielskim, a język niemiecki, rosyjski i włoski znam w stopniu podstawowym.

Udział w projektach: