Anna Idzikowska

Udział w projektach:

Architekt

Anna Idzikowska

W APA Wojciechowski od 2002 roku

Nazywam się Anna Idzikowska. Pracuję w biurze APA Wojciechowski Architekci od 2010 roku, gdzie obejmuję stanowisko starszego architekta. Studiując na Politechnice Krakowskiej na wydziale Architektury i Urbanistyki w Krakowie zdobyłam wyższe wykształcenie, zyskując w 2002 r. tytuł mgr inż. architekt. Tematem mojej pracy był projekt centrum kulturalnego w Munster w Niemczech. Biorąc udział w programie wymiany między-uczelnianej, studia odbyłam również na Wydziale Architektury na Uniwersytecie Tennessee w Knoxville, USA. Po obronie pracy magisterskiej studiowałam na Uniwersytecie Bartlett UCL w Londynie odbywając kurs „Certificate in Professional Practice and Management in Architecture”.W 2006 r. roku uzyskałam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracowniach: HOK w Chicago, USA (2001-2002r.), SLLB Architects w Londynie (2003-2004r.), Chapman Taylor w Londynie (2005-2007r. i 2008-2010r.), ARUP Advanced Geometry Unit w Londynie (2007r.) i Sheppard Robson w Londynie (2008r.).
W stopniu biegłym posługuję się językiem angielskim, a język rosyjski i niemiecki znam w stopniu podstawowym.  

Udział w projektach: