Joanna Żołęska

Udział w projektach:

Architekt, Office manager

Joanna Żołęska

W APA Wojciechowski od 2015 roku

Nazywam się Joanna Żołęska. Pracuję w biurze APA Wojciechowski Architekci od 2015 roku gdzie obejmuję stanowisko architekta. Dodatkowo jestem odpowiedzialna za office management w oddziale trójmiejskim. Studiując na Politechnice Gdańskiej na wydziale Architektury i Urbanistyki zdobyłam wyższe wykształcenie, zyskując w 2014 r. tytuł magistra architektury. Tematem mojej pracy był projekt rewitalizacji kwartału zabudowy w centrum Gdyni. Biorąc udział w programie LLP ERASMUS studia odbyłam również na Politechnice w Mediolanie. W 2019 roku uzyskałam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

 W stopniu zaawansowanym posługuję się językiem włoskim, w stopniu średniozaawansowanym – językiem angielskim, a język czeski znam w stopniu podstawowym.  

Udział w projektach: