Karol Wyrzykowski

Udział w projektach:

Architekt

Karol Wyrzykowski

W APA Wojciechowski od 2016 roku

Nazywam się Karol Wyrzykowski. Pracuję w biurze APA Wojciechowski Architekci od 2016 roku gdzie obejmuję stanowisko architekta. Studiując na Politechnice Gdańskiej na wydziale Architektury i Urbanistyki zdobyłem wyższe wykształcenie, zyskując w 2013 r. tytuł magistra architektury. Tematem mojej pracy był projekt dworca hydroplanowego w Gdańsku – Górkach Wschodnich. W 2017 roku uzyskałem uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Tworzę projekty budynków przy użyciu oprogramowania Revit w zakresie od etapu analizy chłonności do szczegółowości wykonawczej. Wspieram też wiedzą z dziedziny BIM pozostałych członków zespołu.

W stopniu zaawansowanym posługuję się językiem angielskim, a język niemiecki znam w stopniu podstawowym.  

Udział w projektach: