Zuzanna Sawicka

Udział w projektach:

Architekt

Zuzanna Sawicka

W APA Wojciechowski od 2017 roku

Nazywam się Zuzanna Sawicka. Studia magisterskie ukończyłam w 2017 roku na Politechnice Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra architektury. Podczas trwania studiów, brałam udział w licznych konkursach, m.in. w 2015 roku uzyskując wyróżnienie podczas warsztatów pt. „Nowe technologie w budownictwie – projektowanie uniwersalne”. W 2016 roku zostałam laureatką Konkursu
dla Młodych Architektów Builder 2015/2016, gdzie otrzymałam z kolegą z zespołu wyróżnienie w finale ogólnopolskim za pracę o tytule „Wykreuj przestrzeń – Przystań Autobusowa”.
W oddziale trójmiejskim zajmowałam się już analizami chłonności, koncepcjami oraz konkursami. Aktualnie pracuję przy wszystkich etapach projektowych budynku.

W stopniu średniozaawansowanym posługuję się językiem angielskim, w stopniu podstawowym językiem niemieckim.

Doświadczenie zawodowe:

- Apa Wojciechowski, Gdynia, 2016
- Innebo, Warszawa, 2015

Udział w projektach: