Wojciech Rekosz

Udział w projektach:

Architekt

Wojciech Rekosz

W APA Wojciechowski od 2018 roku

Nazywam się Wojciech Rekosz. Pracuję w biurze APA Wojciechowski Architekci od 2018 roku gdzie obejmuję stanowisko architekta. Studiując na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej zdobyłem wyższe wykształcenie, zyskując w 2018 r. tytuł magistra architektury w specjalności: Architektura Informacyjna. Tematem mojej pracy był „Wpływ uwarunkowań ekonomicznych na formę architektoniczną i standard funkcjonowania obiektu na przykładzie budynku biurowego.” Odbyłem szkolenie z obsługi programów Revit i Archicad oraz szereg szkoleń z zakresu projektowania wspomaganego algorytmami - ze szczególnym uwzględnieniem kursów dotyczących analiz energetycznych i środowiskowych oraz obejmujących zagadnienie wykorzystania algorytmów optymalizacyjnych w projektowaniu. W stopniu zaawansowanym posługuję się językiem angielskim, a język niemiecki znam w stopniu podstawowym.

Udział w projektach: