Aleksandra Pawłowska

Udział w projektach:

Architekt

Aleksandra Pawłowska

W APA Wojciechowski od 2008 roku

Nazywam się Aleksandra Pawłowska. Pracuję w biurze APA Wojciechowski Architekci od 2008 roku gdzie obejmuję stanowisko starszego architekta. Studiując na Politechnice Łódźkiej na wydziale Architektury i Urbanistyki w Łodzi zdobyłam wyższe wykształcenie, zyskując w 2007 r. tytuł magistra inżyniera  architektury. Tematem mojej pracy był projekt szkoły baletowo-sportowej w Łodzi. Biorąc udział w programie LLP ERASMUS studia odbyłam również na uczelni Hogeschool voor wentenschap en kunst SINT LUCAS architectuur  w Belgii w Ghent . W 2014 roku uzyskałam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Odbyłam szkolenie z obsługi programu Revit oraz  brałam udział w warsztatach  Designing in the dark (przystosowanie przestrzeni publicznej dla osób niewidomych) organizowany przez uczelnie SINT LUCAS; w warsztatach Konstrukcje Stalowe oraz Supermaratonie robotycznym organizowanym przez FABLAB w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobyłam/em w pracowni G+D Studiegroep Dirk Bontinck. W stopniu zaawansowanym posługuję się językiem angielskim, a język niemiecki znam w stopniu podstawowym.  

Udział w projektach: