Aleksandra Mroczek

Udział w projektach:

Architekt

Aleksandra Mroczek

W APA Wojciechowski od 2017 roku

Nazywam się Aleksandra Mroczek. Pracuję w biurze APA Wojciechowski Architekci od 2017 roku gdzie obejmuję stanowisko architekta. Studiując na Wydziale Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie zdobyłam wyższe wykształcenie, zyskując w 2018 r. tytuł magistra architektury. Obecnie współpracuję z Uczelnią, będąc nauczycielem akademickim. Biorąc udział w programie ERASMUS+ studia odbyłam również na Wydziale Architektury na Universidade da Coruña w Hiszpanii. Uczęszczałam także na studia języka angielskiego na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie.

Doświadczenie zawodowe:

  • APA Wojciechowski (od 2017)
  • RKW Rhode-Kellermann-Wawrowsky, Düsseldorf, Niemcy

W stopniu zaawansowanym posługuję się językiem angielskim, a język rosyjski znam w stopniu średniozaawansowanym.  

Udział w projektach: