Anna Korszeń

Udział w projektach:

Dyrektor operacyjny

Anna Korszeń

W APA Wojciechowski od 2019 roku

Nazywam się Anna Korszeń. Pracuję w biurze APA Wojciechowski Architekci od 2019 roku gdzie obejmuję stanowisko dyrektora operacyjnego. Studiując w Akademi Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku edukacja medialna zobyłam wyższe wykształcenie zyskując w 2009 r. tytuł licencjata, a następnie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) na kierunku marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem zdobyłam w 2011 r. tytuł magistra zarządzania.

Od samego początku moje życie zawodowe toczyło się wokół pracowni architektonicznych takich jak MKC ARCHITEKCI oraz BBGK ARCHITEKCI, gdzie przez wiele lat zdobywałam doświadczenie w zakresie przygotowywania i procedowania Umów z Klientami i Podwykonawcami oraz sposobu planowania budżetów projektowych jak również całej firmy.

Posługuję się językiem polskim i angielskim.

Udział w projektach: