Agnieszka Kalinowska-Sołtys

Udział w projektach:

Architekt-Partner

Agnieszka Kalinowska-Sołtys

W APA Wojciechowski od 2010 roku

Nazywam się Agnieszka Kalinowska-Sołtys. Pracuję w biurze APA Wojciechowski Architekci od 2010 roku gdzie obejmuję stanowisko architekta, partnera i członka zarządu. Studiując na Politechnice Warszawskiej na wydziale Architektury i Urbanistyki  zdobyłam wyższe wykształcenie, zyskując w 2004 r. tytuł magistra architektury. Ukończyłam również podyplomowe studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Ekonomii w Szkole Główne Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 roku posiadam uprawnienia BREEAM Asesora i LEED GA. Brałam udział w wielu nagrodzonych projektach biurowych i usługowo-handlowych spełniających wysokie wymogi systemów certyfikacji BREEAM, LEED i WELL Standard. Jestem Prezesem Zarządu Głównego SARP oraz członkiem współazłożycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierani Budownictwa Zrównoważonego. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w firmach: Hochteief, Arcadis i APA Wojciechowski Architekci. W stopniu zaawansowanym posługuję się językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym językiem rosyjskim.  

Udział w projektach: