Maciej Drążkiewicz

Udział w projektach:

Architekt

Maciej Drążkiewicz

W APA Wojciechowski od 2016 roku

Nazywam się Maciej Drążkiewicz. W biurze APA Wojciechowski pracuję od 2016 roku. Studiując na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej uzyskałem tytuł inżyniera architekta w 2015 roku. Studia kontynuuję na stopniu magisterskim. W trakcie studiów uczestniczyłem w programie wymian ATHENS, mając okazję współpracować z innymi studentami w trakcie warsztatów w Politecnico di Milano. Uczestniczyłem też w wymianie studentów studiów architektonicznych z kolegami z Berlina, w trakcie których opracowywaliśmy nowe koncepcje zagospodarowania rejonu Dworca Wschodniego w Warszawie. Podczas studiów uczestniczyłem w działaniu koła naukowego reArchitektura, działającego w ramach Politechniki Warszawskiej, gdzie pracowałem, razem z kolegami, nad pawilonem Integrator, który stanął na Placu Politechniki w trakcie Juwenaliów PW w 2013r. Kierowałem również pracami koła w późniejszych latach. Zajmowałem się w latach 2013-2015 organizacją popularnych wśród studentów architektury dyskusji w ramach klubu dyskusyjnego Interlokutornia. Korzystam z oprogramowania Revit, Autocad, SketchUp oraz pakietu Adobe w stopniu biegłym. Poza pracą związaną z architekturą, interesuję się grafiką. Ilustrowałem m.in. książki z serii przewodników po warszawskich dzielnicach, wydawanych przez Centrum Architektury, a także projektowałem identyfikacje wizualne i inne grafiki użytkowe.

Doświadczenie zawodowe:

  • APA Wojciechowski ( od 2016)
  • R&D (2016) 
  • Konior Studio (2014)

W pracy posługuję się językiem polskim i angielskim w stopniu biegłym.

Udział w projektach: