Marta Budziłowska

Udział w projektach:

Architekt

Marta Budziłowska

W APA Wojciechowski od 2019 roku

Nazywam się Marta Budziłowska. Pracuję w biurze APA Wojciechowski Architekci od 2019 roku gdzie obejmuję stanowisko architekta. Studiując na Politechnice Poznańskiej na wydziale Architektury zdobyłam wyższe wykształcenie, zyskując w 2017r. tytuł magistra architektury. Tematem mojej pracy był projekt strzelnicy sportowej ZKS w Warszawie. Biorąc udział w programie LLP ERASMUS studia odbyłam również na VIA University College. W ramach dofinansowania Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców  w 2016r. odbyłam praktyki w biurze projektowym Polyergo na Krecie w Grecji.  Odbyłam szkolenie z obsługi programu Revit.

Doświadczenie zawodowe:

  • APA Wojciechowski ( od 2019)
  • MAZM, Warszawa (2016 - 2017)
  • Hansaplan, Sopot (2017– 2019) 

W stopniu zaawansowanym posługuję się językiem angielskim, a język włoski znam w stopniu podstawowym.  

Udział w projektach: