Anna Wojcieszek

Udział w projektach:

BIM Manager

Anna Wojcieszek

W APA Wojciechowski od 2019 roku

Pracuję w biurze APA Wojciechowski Architekci od 2019 roku. Ukończyłam Politechnikę Warszawską, wydział Architektury, zdobywając tytuł mgr inż. architekt. Tematem mojej pracy dyplomowej był projekt „Algorytmy projektowe usprawniające strukturę funkcjonalną małego miasta na przykładzie Kozienic”. Praca ta została zakwalifikowana do wystawy najlepszych dyplomów przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracowniach: MC2 Architektura Maciej Myszkowski, R&D i Kuryłowicz&Associates (2012 r. - 2019r.), pracując jako architekt oraz BIM Koordynator przy projektach budynków mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, projektach wnętrz na różnych etapach ich powstawania: od analiz chłonności i koncepcji poprzez projekty budowlane, wykonawcze aż do projektów wnętrz.
Posługuję się w stopniu zaaawansowanym językiem angielskim i niemieckim, a język francuski znam w stopniu podstawowym. 

W APA Wojciechowski pełnię funkcję BIM Managera. Wykorzystując swoją dotychczasową wiedzę i doświadczenie opracowuję, rozwijam i wdrażam standard BIM dla firmy w pełnym zakresie zagadnień związanych z tą dziedziną.  

Udział w projektach: