Antonella Sassano

Udział w projektach:

Architekt

Antonella Sassano

W APA Wojciechowski od 2012 roku

Nazywam się Antonella Sassano.
Pracuję w biurze APA Wojciechowski Architekci od 2012 roku gdzie obejmuję stanowisko architekta. Studiując na Uniwersytet „Sapienza” w Rzymie na wydziale Architektury „Valle Giulia” (Studia w zakresie architektury i inżynierii budowli - odpowiednik MSc) zdobyłam wyższe wykształcenie, zyskując w 2006 r. tytuł magistra architektury. Tematem mojej pracy była „Ocena efektywności systemów roślin celem wykorzystania niskiego zużycia energii w sektorze mieszkaniowym”, za którą otrzymałam najwyższy stopień z wyróżnieniem. W 2008 roku uzyskałam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. W 2010 ukończyłam studia podyplomowe uzyskując tytuł doktora z fizyki budowli i ochrony środowiska (program stypendialny w obszare badawczym: Zrównoważony rozwój w budownictwie i certyfikacji energetycznej budynku).

Odbyłam szkolenie z obsługi programu Revit podstawowy w grudniu 2016 (kurs wewnętrzny w APA); ponadto kurs podstawowy BREEAM, LEED i WELL Standard (kursy wewnętrzne w APA), kursy zaawansowanego angielskiego w 2011 (przez LILA Liverpool International Languale Academy), jak i podstaw języka polskiego w 2012 (prywatne lekcje); kurs dla podstawowy webmasterów i użyteczności internetowej w 2006 (przez HTML.it S.r.l. w Rzymie); kurs bezpieczeństwa na budowach (przez Uniwersytet „Sapienza” w Rzymie na wydziale Inżynierii w 2008).

Doświadczenie zawodowe od 1999 do 2011 zdobyłam w pracowniach w Rzymie: CODING S.r.l. (Inżynieria), Studio Demetra (Architektura), Studio SEICO S.r.l.  (Inżynieria), Studio Digiset S.r.l. (Inżynieria), Ingegneri Ruggieri R.D.S. S.p.A. (Inżynieria), wydziały uniwersyteckie i instytuty badawcze (od 2006 do 2010), a także u klientów prywatnych.

Jestem native speakerem języka włoskiego. W stopniu zaawansowanym posługuję się językiem angielskim, natomiast językiem polskim w stopniu podstawowym. 

Zainteresowania poza pracą: puzzle, czasopisma, filmy, wystawy i muzea, podróże, książki, wolontariat, technologia, taniec i Caribbean dance.

Udział w projektach: