Joanna Nowosadzka

Udział w projektach:

Architekt

Joanna Nowosadzka

W APA Wojciechowski od 2003 roku

W pracowni APA Wojciechowski Architekci obejmuję stanowisko architekta od 2003 roku. Tytuł magistra architektury uzyskałam na Politechnice Warszawskiej na wydziale Architektury i Urbanistyki w Warszawie w 2003 r. Brałam udział w programie wymiany międzyuczelnianej Wydziałów Architektury z Uniwersytetem w Detroit w USA. Tematem mojej pracy dyplomowej był teatr form eksperymentalnych „Instytut Kroków Dziwnych”, wyróżniony w konkursie na Dyplom Roku 2003 przez SARP oraz nagrodzony w konkursie im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego. W stopniu zaawansowanym posługuję się językiem angielskim, w podstawowym językiem hiszpańskim.

Udział w projektach: