Sonia Pastuszka

Udział w projektach:

Architekt

Sonia Pastuszka

W APA Wojciechowski od 2019 roku

Wykształcenie:

2011-2015 Architektura i Urbanistyka
Wydział Budownictwa, Architektury i  Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Tytuł: Inżynier architekt

2016-2018 „Architecture for Society of Knowledge”  
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Tytuł: Magister inżynier architekt

W 2018 obroniłam tytuł magistra, temat mojej pracy „Treemetery as an alternative way of burial” opierał się na zaprojektowaniu miejsca ostatnich pożegnań wraz z cmentarzem umożliwiając na naturalny powrót w obieg przyrody po śmierci.

Doświadczenie zawodowe: 

-Design Lab Group (ŁÓDŹ), gdzie pracowałam przez rok nad rewitalizacją łódzkich kamienic.
-OODA (PORTO), MOOMOO (ŁÓDŹ), WWAA (WARSZAWA)

W międzyczasie pracowałam również jako freelancer, realizując projekty wnętrz mieszkań i restauracji.

Udział w projektach: