Północna_foto_11

Handlowe

Galeria Północna

Inwestor

Centrum Światowida Sp. z o.o.

Wielosalowe kino połączone z foodcourtem i otwartym zielonym, rekreacyjny dachem. Hipermarket w podziemiu

Obiekt spełnia wymagania LEED.