PPR-HOT_wizualizacja_1

Hotele

Boutique Praski Hotel

Inwestor

Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o.

Prezentowany projekt to budynek hotelu w Porcie Praskim zlokalizowany przy ul. Stefana Okrzei 16, częściowo w dawnej XIX w. Kamienicy Mintera. Istniejący zabytek, który podlega przebudowie jest jednym z nielicznych zachowanych budynków, stanowiący element grupy najstarszych obiektów zabudowy prawobrzeżnej Warszawy, utrwalonych w ikonografii dzielnicy.

Ważnymi kryteriami przy opracowywaniu koncepcji było utrzymanie proporcji budynku w kontekście ulicy, zachowanie elewacji budynku w odrestaurowanej formie, utrzymanie tych samych dyspozycji i podziałów wewnętrznych.

Większa część funkcji hotelowych będzie znajdowała się w nowoprojektowanej bryle, okalającej zabytkowy budynek szkoły. Ideą przewodnią dla nowego obiektu jest skonstruowanie ram urbanistycznych dla budynku istniejącego, w nowoczesnej i minimalistycznej formie. Nowa bryła stanowić będzie uzupełnienie, a nie konkurencję dla istniejącej kamienicy, jednocześnie będzie się charakteryzować wysoką jakością architektury.

Charakterystyczne elementy przestrzenne, jak np. dwukondygnacyjna sala audytoryjna, która jest pozostałością po dawnym gimnazjum męskim, są wkomponowane w układ przestrzeni 

hotelowych i wykorzystane na funkcje współczesne. Zakłada się utrzymanie głównych kierunków ciągów komunikacyjnych oraz wykorzystanie istniejącej klatki schodowej.

Centralnym elementem złożenia będzie atrium, spinające nową bryłę budynku i część zabytkową. Poddasze szkoły od strony wewnętrznego atrium zorganizowane zostanie w formie otwartej przestrzeni, górnego holu oranżeryjnego. Przewidziane zostały tu przestrzenie wspólne dla gości.

Nowo projektowana część hotelowa będzie osadzona na wysokim, przeszklonym cokole parteru, dzięki czemu bryła i fasady istniejącego zabytku, będą nadal widoczne z perspektywy przechodnia od strony ulicy oraz od dziedzińca sąsiadującego kwartału.

Nowa zabudowa będzie zachowywać gabaryty budynków sąsiadujących, a spadki dachu nawiązywać do budynku modernizowanego.