VAN-POP_viz_2

Masterplany

Port Popowice

Inwestor

Vantage Development S.A.

Wrocław jest miastem, które wyróżnia się na tle innych Polskich miast, spójnością architektury.

Tworząc nową tkankę miasta i ją uzupełniając, mamy przed oczami obrazy kamienic Wrocławskich z charakterystyczną czerwoną cegłą czy spadzistym dachem.

Pamiętamy też o dziedzictwie modernizmu, który zachował się we Wrocławiu i przetrwał wojenna zawieruchę.

W naszej propozycji łączymy obie inspiracje.

Otoczony dwoma parkami teren Portu Popowice daje ogromne możliwości kreowania przestrzeni miejskiej. Łatwo można sobie wyobrazić tętniącą życiem dzielnice mieszkaniową, turystów, którzy budzą się w hotelu z widokiem na żurawie portowe czy biura z doskonałą lokalizacją. Jeszcze do niedawna funkcjonujący port, obsługujący przeładunek towarów, zachował swój industrialny charakter.

Architektura i urbanistyka założenia ma za zadanie podkreślić i wyeksponować unikatowość miejsca.

W projekcie podkreślamy śródmiejskość terenu Portu i traktujemy go jako uzupełnienie tkanki Wrocławia o kolejną dzielnicę.

 

Teren Portu dzielimy na trzy części – miejską, wielkomiejską i portową, które płynnie się przenikają. Koncentrujemy się na szczegółowym opracowaniu części wielkomiejskiej.

Część wielkomiejska to zespół apartamentów z widokiem na park i marinę. Został osadzony w zieleni korespondującej z istniejącymi parkami. Aby wizualnie urozmaicić przestrzeń założyliśmy w kluczowych dla projektu miejscach dominanty przestrzenne.

Zaproponowane osie spacerowe konsolidują układ przestrzenny. Zielona oś łączy parki i tereny rekreacyjne, oś miejska przechodzi przez wewnętrzny plac, natomiast oś portową wypełniają gwarne restauracje.

Kwartały zabudowy zespołu wielkomiejskiego dzielimy na miejskie kamienice, które będą miały niepowtarzalny charakter, spójny z estetyką całego założenia.

Na charakterystyczne dla Wrocławia kamienice ze spadzistym dachem, odpowiadamy współczesną formą.

Każda część założenia ma swoje serce – plac, który koncentruje życie społeczne, różnicuje i identyfikuje przestrzeń.

W strefie wielkomiejskiej plac zlokalizowaliśmy pośrodku zabudowy kwartałowej oraz ukształtowaliśmy we wrzecionowatą formę, otwartą zarówno w kierunku nabrzeża portu jak i  parku.

Nowe założenie urbanistyczne Portu daje duże pole do rozwoju lokalnej społeczności.

Poszczególne kwartały posiadają sieć ogródków prywatnych oraz teren rekreacji i integracji dla wszystkich mieszkańców poszczególnych kwartałów.

Projektujemy je z myślą o komforcie i zapewnieniu przyjaznej przestrzeni dla spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.

Ogródki, za pomocą zieleni ,wydzielone są z przestrzeni wspólnej dziedzińców.

Od strony pieszych ciągów ulic, ogródki podniesione o 1.5m, zyskują przestrzenną izolację.

Przestrzeń półprywatną planujemy z myślą o najmłodszych mieszkańcach, a także o współistnieniu sąsiedzkich relacji, które mogą się rozwijać np. przy ekologicznym i wspólnym traktowaniu zielonej przestrzeni.

Proponujemy wyznaczenie obszarów zieleni wielopłaszczyznowo.

Zielone dachy będą dostępne dla mieszkańców dominant wysokościowych, ale przewidujemy także wydzielenie przestrzeni dostępnej dla pozostałych mieszkańców kamienic.