DIA-TUS_wizka_2

Masterplany

Kompleks Biurowy Tushino w Moskwie

Inwestor

Vi Holding

Nowo powstawjąca dzielnica Moskwy. Tereny rewitalizowane po dawnym lotnisku wojskowym Tushino. Obszar inwestycji ograniczony trasami szybkiego ruchu, które zapewniają dojazd do centrum miasta lub wyjazd w dowolnym kierunku.

Doprowadzono już linię metra obecnie doworzącą kibiców do stadionu Spartak, który znajduje się niedaleko projektowanego terenu.

 

1 etap projektu to kompleks 13 budynków biurowych:

Dziesięciu bydynków 4-5 piętrowych, dwóch budynków 10 piętrowych i jednego wysokościowca o wysokości 100m i 21 kondygnacji.

Dalsze etapy projektu to ekspansja kwartału biurowego o kolejne 8 budynków oraz budowa dzielnicy mieszkaniowej, która rozciągać się będzie aż do brzegów rzeki Moskwy która to stanowi południową grancę założenia.

 

Obszar 1 etapu zaprojektowano wzorując się na idei Parku Biurowego. Cały ruch kołowy i dojazdy do poszczególnych budynków oraz do wspólnego dla całości parkingu podziemnego (2000 miejsc postojowych) zlokalizowano po obwodzie inwestycji a przestrzeń i centalny plan między budynkami zaprojektowano w formnie parku oferującego nie tylko zieleń, miejsca relaksu czy ogódki kawiarniane gdzie można przyjść na lunch ale także ścieżkę rowerową,  amfiteart czy  miejsce dla gier plenerowych.

Projekt urbanistyczny zakładał zbudowanie w sercu założenia budynku wysokościowego wraz z dużą salą Expo wokół którego rozpalnowano budynki niższe, tworząc gradację przestrzeni wspólnych od reprezetacyjnej aleji przez główny plac do kameralnych porzestrzeni wokół niższej zabudowy.

Rzut wysokościowca zaproponowano w kształcie 3 złożonych ze sobą samolotowych skrzydeł. Powstała w ten sposób bryła budynku, kaskadowo wznosząca się ku górze nabiera miłych obłych kształtów atrakcyjnie rozbijających światło o każdej porze dnia. Różnicują się też gabaryty bryły poszczegónych poziomów. W sumie wysokościowiec ma 37400 m2 powirzchni użytkowej.

Parter budynku to klasyczny układ wejść i doprowadzenie do pionów komunikacyjnych oraz połączenie z bydynkiem Expozycyjnym.

Rzuty  najniższych  budynków zaprojektowano w układzie H oferującym efektywne rzuty dla dowolneja aranżacji biurowej. Partery są klasycznym holem wejśiowym oraz holem dla VIP oraz wydzieloną częścią technilogiczną budynku. W każdym znajduje się cafataria dla pracowników oraz biura najemców.

Zaprojektowano także 2 budynki o wysokości 10 kondygnacji o klasycznym protokątnym rzucie, stanowiące swoistą bramę wjazdową głównej aleji i połączenie z drugim etapem biurowym.

Całość przedsięwzięcia to 179 280 m2 powierzchni najmu.