PIK-MAN_viz_5

Mieszkaniowe

City Quarter

Inwestor

.

City Quarter to projekt o unikalnym położeniu na mapie Moskwy. Oprócz ciekawych uwarunkowań historycznych - tereny dawnej fabryki cukru, sąsiedztwa rzeki Moskwy czy też „Moscow City”- kompleksu zabudowy wysokościowej o funkcjach centrum bussinesowego, daje możliwość stworzenia kolejnego charakterystycznego punktu w mieście.

Inspiracjami podczas procesu projektowego było utrzymanie fabrycznego charakteru zabudowy oraz nawiązanie do wielkich metropolii takich jak Nowy Jork, z jego charakterystycznym Parkiem Centralnym, przy jednoczesnym zastosowaniu znanych nam z Europy planów zabudowy kwartałowej, z dbałością o rozwiązania respektujące skalę człowieka.

City Quarter to kompleks zabudowy łączący w sobie funkcje mieszkaniowe, usługowe oraz funkcje związane z rekreacją i kulturą. Ciekawe położenie terenu, nieopodal parku, pozwoliło na zaprojektowanie układu urbanistycznego, który nakierowany będzie właśnie na tereny zieleni.

Główna oś założenia przecina kompleks zabudowy w jego środku ciężkości i prowadzi do placu przy którym zlokalizowano szkołę. Plac pełni funkcję reprezentacyjną oraz łączy przestrzenie zabudowy mieszkaniowej, usługowej, kultury i edukacji z terenami rekreacji – zieleni parkowej poprzeplatanej zbiornikami wodnymi. Wzdłóż wspomnianej osi pozostawiono do adaptacji dwa budynki zabytkowe, które dopełniają i wzbogacają całą kompozycję.

Kwartały zabudowy zostały zaprojektowane jako otwarte z wewnętrznymi dziedzincami. Wokół zieleni, elementów małej architektury oraz parterów poprzecinanych lokalami usługowymi oraz kawiarniami, pozostaje przestrzeń pozwalająca na organizowanie się życia lokalnej społeczności.

Dbałość o różnorodność detalu architektonicznego, podziały fasad, dynamika wysokości budynków w ramach jednego kwartału zabudowy, powinna stwarzać przyjazne człowiekowi, pozwalające na utożsamianie się z „duchem miejsca” środowisko.

Wielofunkcyjność zaprojektowanej przestrzeni, połączenie jej terenami zieleni parkowej z pozostałymi częściami miasta, oprócz dobrego skomunikowania terenu środkami transportu publicznego, stanowią wartość dodaną i uatrakcyjniają projekt.