Francuska_foto_1

Biurowe

Francuska Office Center

Inwestor

GTC SP. Z O.O.

Terenem przedsięwzięcia jest obszar położony na działce o powierzchni ok. 7200 m², przy ul. Francuskiej 34 w Katowicach.

Budynki Biurowe zrealizowane są w obrębie Centrum Katowic. Sąsiadują bezpośrednio z nowym budynkiem Sądu Okręgowego  oraz w pobliżu Urzędu Wojewódzkiego . Dodatkową zaletą tej lokalizacji jest bardzo łatwe połączenie z Autostradą A4 oraz drogą krajową nr 86 Warszawa-Bielsko. W odległości ~1km znajduje się lotnisko sportowe Muchowiec oraz centrum handlowe „3 Stawy”. Dojazd do lotniska międzynarodowego Katowice - Pyrzowice zajmuje około 30 min jazdy samochodem.

Zadanie polegało na realizacji zespołu budynków biurowych, realizowanych w 2 fazach. Narzuciło to formę 2 budynków, usytuowanych prostopadle do ulicy Francuskiej na wspólnej płycie garażu podziemnego. Przestrzeń między budynkami jest włączona w przestrzeń miejską, tworząc pasaż miejski zapraszający ludzi zielenią i mała architekturą.

Budynki mają prosty, lecz wyrafinowany kształt, dynamizujący przestrzeń miedzy nimi. Budynki są usytuowane nierównolegle – bryła bliższa budynkowi Sądu odchyla się pod kątem od linii prostopadłej do francuskiej, otwierając pasaż wewnętrzny i otwiera patrzącemu wzdłuż ulicy widok  na ciekawy architektonicznie front Sądów.