Diamond_Business_Park_logo

Przemysłowe

Diamond Business Park Gliwice

Inwestor

White Star Real Estate

Projekt zespołu hal dystrybucyjno – magazynowych z modułami biuro – socjalnymi wraz z budynkami towarzyszącymi w Gliwicach.

Podstawowym przeznaczeniem obiektów DBP jest funkcja dystrybucyjno – magazynowa z możliwością prowadzenia lekkiej nieuciążliwe produkcji. Hale będą docelowo przeznaczone do wynajmu firmom zajmującym się dystrybucją, składowaniem oraz spedycją.