Srebrniki_1

Masterplany

Gdańsk Srebrniki

Inwestor

Neinver

Koncepcję osiedla Gdańsk Srebrniki stanowią zespoły zabudowy wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami oraz  osiedle ekskluzywnej zabudowy jednorodzinnej. Tłem projektu jest malowniczy teren morenowych wzgórz kotliny,  zlokalizowanej pomiędzy ulicami Srebrniki i Magellana, na skraju lasów komunalnych i skraju zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Dolina Strzyży, w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Koncepcja zakłada dostosowanie zabudowy do różnorodnego wysokościowo terenu przy zachowaniu dosyć dużej intensywności. Możliwy jest podział na 3 etapy oraz 5 faz realizacyjnych.