Żerań_II_foto_6

Biurowe

Żerań Park 2 - Zespół Magazynowo Biurowy

Inwestor

ApolloRida sp. Z o.o.

Obiekt został zaprojektowany jako kompleks trzech budynków magazynowo biurowych, wraz z budynkami administracyjnymi, technicznymi i drogami dojazdowymi, na działce przy ul. Annopol.