NDI_wizka_1

Biurowe

Budynek biurowy dla NDI

Inwestor

NDI

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na terenie Dzielnicy Mokotów przy ulicy Konstruktorskiej. Projekt przewiduje zabudowę biurową z usługami w parterze i garażem podziemnym, z układem dróg wewnętrznych, infrastrukturą wewnętrzną i zielenią. Budynek jest prostopadłościenny na rzucie litery O z wewnętrznym dziedzińcem zielonym otwartym na zewnątrz poprzez nadwieszenie dwóch pierwszych kondygnacji. Bryła budynku została rozrzeźbiona uskokami w elewacji oraz niepowtarzalnym ukształtowaniem szklanej elewacji.

Teren inwestycji przylega bezpośrednio do drogi publicznej ul. Konstruktorskiej. Obsługa komunikacyjna projektowanego terenu przewidywana jest od strony tej ulicy. Wjazd z ul. Konstruktorskiej dla nowo projektowanej ulicy 1KDD stanowiącej dojazd do rampy garażu podziemnego dwukondygnacyjnego. Wzdłuż ulicy przewidziany jest pas miejsc postojowych.

Na każdej kondygnacji biurowej znajduje się ok. 3300 m2 powierzchni najmu.