CKZ_wizualizacja_1

Biurowe

Biurowiec - Gmina Żydowska

Inwestor

Gmina Żydowska

Budynek wielofunkcyjny. Posiada część biurową od strony ulicy Karolkowej. Od dziedzińca znajduje się wejście do hotelu. W części centralnej elementem spajającym na kondygnacji +1 jest synagoga.