DBP_Piaseczno_foto_1

Przemysłowe

Diamond Business Park Piaseczno

Inwestor

White Star Real Estate

Budynek magazynowy z częścią biurowo-socjalną zlokalizowany na terenie DBP V o pow. ok. 70500 m2 w Piasecznie, w rejonie ulic: Fabrycznej i 22 Lipca. Obiekt to hala czteronawowa o rozstawie słupów 21,5x12 m. przystosowana do wysokiego składowania przy użyciu EUROPALET oraz opakowań jednostkowych, podzielona na duże niezależne części (stanowiące dwie strefy pożarowe o powierzchni 9197 m2 każda, o przeciętnej wysokości 10m).
Wewnątrz budynku na antresolach zlokalizowanych wzdłuż ściany szczytowej (OSE) zaprojektowano i wykonano biura o łącznej powierzchni 1555 m2. Wjazd na teren DBP V został rozwiązany w oparciu o ulicę 22 Lipca. Jest on traktowany jako główny wjazd i wyjazd dla samochodów ciężarowych i osobowych. Ponadto na terenie DBP została wykonana bocznica kolejowa w oparciu o istniejącą sieć kolejową. Obiekt magazynowy jest zabezpieczony pożarowo, klimatyzowany i przystosowany do obsługi samochodów ciężarowych.