QUI-PRI_foto_2

Mieszkaniowe

Oakland Park

Inwestor

Quinlan Private Golub Sp. Z o.o.

Osiedle Oakland Park zlokalizowane zostało na obszarze gminy Piaseczno na działce o powierzchni 70.5 ha. Malownicze połozenie terenu, po obu stronach ulicy Starochylickiej, dopełnia rzeka Jeziorka wraz z otaczającymi ją terenami zieleni łąkowej i leśnej. Warto wspomniec iż przeszło 32 ha zostały przeznaczone na zabudowę rezydencjonalną, natomiast pozostała częśc terenu ma pozostac terenami zielonymi o funkcjach rekreacyjnych.

Projekt urbanistyczny jest przede wszystkim odpowiedzią na uwarunkowania naturalne zastanego krajobrazu, i ma za  zadanie utrzymanie mozliwie maksymalanej  ilości terenów zieleni.

Plan urbanistyczny został skomponowany z organicznych form zainspirowanych kształtami linii brzegowej Jeziorki oraz istniejacym w otoczeniu lasem. Kompozycję dopełniają osie kompozycyjne łączące tereny pod względem funkcjonalnym oraz widokowym.

Program osiedla niesie ze sobą roznorodnośc zabudowy oraz funkcji: rezydencje jednorodzinne dwupiętrowe, domy jednopiętrowe, domy w zabudowie bliźniaczej,  naturalne parki, centra usługowe, rekreację z udogodnieniami dla osób grających w golfa, wędkarzy, jezdzących konno, rowerzystów oraz bogate zaplecze dla osób uprawiających inne dyscypliny sportu.

Cały teren podzielony został na trzy kompleksy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Układ komunikacji kołowej oparty został na schemacie wyznaczonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Każdy z zespołów zabudowy posiada jeden kontrolowany wjazd na teren osiedla. Projektowane drogi dojazdowe zapewniają komfortowy dojazd do kazdej rezydencji.

Wszystkie obiekty usługowe i rekreacyjne zaprojektowano jako skupione wokół głównego ciągu komunikacji kołowej – ulicy Starochylickiej. Przy zachodniej granicy działki zlokalizowany został kompleks rekreacyjny posiadający stadninę koni, małą restaurację obsługującą klubowiczów oraz klub golfowy połączony z terenami parkowymi. W centralnej części terenu znajdują się obiekty rekreacyjne: akademia wędkowania, tarasy słoneczne, restauracja, klub bilardowy. Przy wschodniej granicy terenu napotykamy obiekty usługowo-handlowe połączone pasazem pieszym z terenami parku. Wszystkie obiekty usługowe zostały wyposazone w miejsca postojowe przeznaczone dla uzytkowników. Dodatkowo zlokalizowano parking dla gości w strefie centarlnej  przy wjeździe na teren osiedla.

Tereny rekreacji zostały zaprojektowane w granicach wyznaczonych przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do kazdego z projektowanych zespołów zabudowy przynalezą tereny parkowe z rozbudowanymi funkcjami rekreacji: korty tenisowe, boiska do gier zespołowych, mini golf, krykiet, place zabaw dla dzieci. Całośc terenu została połączona systemem ciągów pieszych, ściezek rowerowych oraz tras przeznaczonych pod jazdę konną. Ciągi piesze oraz ulice obsadzone zostały zielenią szpalerową. Wjazdy na tereny osiedlowe zostały podkreślone placami w obrębie których umiejscowiono punkty kontrolne. Od strony ulicy Starochylickiej zaprojektowane zostały szpalery zieleni tworzące strefę buforową oddzielającą zabudowę od strefy ruchu kołowego.

Zabudowa została rozplanowana zgodnie z zasadą gradacji przestrzeni. Od strony ulic, w miejscach narazonych na uciązliwośc ruchu kołowego zaprojektowano zabudowę szeregową, w części centralnej- domy większe dwupietrowe, na terenach graniczących z parkiem- rezydencje na obszernych parcelach.

Reasumując teren został podzielony na 143 działki budowlane o średnich wielkościach pomiędzy 1500-2500 m2. Średnia powierzchnia domu wyniosła około 300 m2. Dotychczas zrealizowano zabudowę w obszarze Projektu nr 1.