PPR-KON_wizualizacja_3

Masterplany

Koncepcja urbanistyczna dla terenu Portu Praskiego

Inwestor

Port Praski Sp. z o.o.

Port Praski to miejsce wyjątkowe w skali Warszawy. Połozony w bezposrednim sąsiedztwie Wisły, nad brzegiem basenów starego portu rzecznego, otoczony zielenią, znajduje się w centrum europejskiej metropolii. To miejsce jest areną nieustannych zmian i przeobrazen. W ostatnich latach w bezpośrednim sąsiedztwie Portu wybudowano Stadion Narodowy, przebudowano stację PKP Stadion oraz wybudowano stację II linii metra. Realizacja Nowego Portu Praskiego ma szansę stac się wizytówką Warszawy.

Blisko 40 hektarowa działka połozona w samym sercu stolicy jest terenem o wyjątkowym potencjale inwestycyjnym. Jest to obszar umozliwiający powstanie projektu wyjątkowego, który z uwagi na skalę, jakośc przestrzeni publicznych oraz standard funkcjonalny zaprojektowanych obiektow ma szansę stac się centrum Starej Pragi.

Nowy Port Praski to miejsce, w którym cztery rózne światy, rózne dzielnice spotykaja się tuz nad wodą . Łączy je wyjątkowa przestrzeń miejska: bulwary, mostki, przystanie portowe, pływające restauracje oraz tramwaj wodny. Całości prezdsięwzięcia ma zapewnic bezpieczeństwo budowana obecnie śluza, pozwalająca na utrzymanie stałego poziomu wody w basenach portowych.

Z historycznych przekazów wynika, iż obszar dzisiejszego  Portu Praskiego był terenem niezurbanizowanym do lat 20 – tych XX wieku. Przyczyną tego była niedostępnośc tego terenu – terenu te były częściowo zalewane. Granicę terenów budowlanych wyznaczała dzisiejsza ulica Zamoyskiego. Ze względu na łatwy dostęp do wody tereny te wykorzystywane były jako tereny targowe np. „plac koński” czy tez rzeźnie. Do dziś przetrwały ślady tamtej działalności, chocby w nazwie ulicy Krowiej, czy tez pozostałosci zabudowy, która została otoczona ochroną konserwatorską.

Na początku XX wieku powstały w Warszawie plany budowy portu handlowego, z magazynami,  linią kolejowa oraz innymi urzadzeniami potrzebnymi do obslugi portu. Na teren portu wytypowano „ Wilczą Kępę „ połozoną na prawym brzegu Wisły, pomiędzy Pragę a Saską Kępą.

W 1919 roku rozpoczęto prace ziemne przy budowie portu. W 1923 zatwierdzono nowy projekt zakładający budowę 9 basenow portowych o szerokości około 60 metrów każdy i kanału o długosci 400 metrów. W tym samym roku oddano do uzytku pierwsze 500 metrow nabrzeza, zrealizowano dwa baseny portowe, kanał portowy z obrotnicą dla statków oraz dźwig parowy o udźwigu 5 ton. W 1931 doprowadzono do portu bocznicę kolejową i tramwajową.

W czasie drugiej wojny światowej port został zmodernizowany, dodano nowe magazyny oraz dźwigi. W 1950 port przejęła Zegluga Warszawska. Kilka lat pozniej zlikwidowano bocznicę kolejową oraz tramwajową. Port stał się miejscem zimowania jednostek pływających oraz magazynem. W 1980 roku port zlikwidowano.

Od lat 50 XX wieku powstają kolejne plany zabudowy terenu portu. Organizowano tez konkursy na zagospodarowanie terenu Portu Praskiego. W 1994 przyznano pierwaszą nagrodę w konkursie organizowanym przez SARP dla zespołu w składzie : J.Słyk, P. Trębacz, T.Gamdzyk, B. Adamek i K.Tulkowska.

W 2002 zakończono prace nad opracowaniem projektu planu dla rejonu Portu Praskiego w BPRW pod kierunkiem Jana Rutkiewicza. W roku 2010 prace zakończyły się wyłozeniem projektu Planu do publicznego wglądu. Port Praski wraz ze spółką Elektrim sporządził uwagi do projektu Planu. Plan do chwili obecnej nie został uchwalony.

Koncepcja urbanistczna dla terenu Portu, powstała na zamówienie spółki Port Praski w wyniku wspólpracy pracowni Apa Wojciechowski oraz Jems Architekci. Jest realizowana konsekwentnie od roku 2014, kiedy to pierwszy budynek mieszkaniowy z usługami w parterach zlokalizowany u zbiegu ulic Okrzei oraz Sierakowskiego, projektu Apa Wojciechowski, otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę. Zarówno powyzszy obiekt jak i kolejne kwartaly zabudowy zostaly wyłonione w wyniku kolejnych konkursow inwestorskich organizowanych przez spółkę Port Praski.

Unikalny charakter Portu Praskiego z historycznym układem basenów portowych, fragmentami nabrzezy, układem ulic to bez wątpienia wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy. Miejsce posiadające niepowtarzalny klimat portowej dzielnicy. Zaprojektowane wzdłóz basenu portowego bulwary będą główną atrakcją tego miejsca. Zlokalizaowane wzdłóz nich restauracje, kawiarnie i lokale handlowe pozwolą na stworzenie w tym miejscu nastroju znanego z dzielnic portowych Kopenhagi, Amsterdamu czy Londynu.

W przestrzeni basenów portowych znajdzie się tez przystań portowa z miejscami dla cumowania łodzi i jachtów.

Perspektywy widokowe będą domykane placami: Placem na Pirsie ( na zakonczeniu środkowego pirsu ), Placem Portowym ( na zakończeniu basenu portowego, w centralnym punkcie przewidzianej zabudowy biurowej-wysokościowej ) oraz Palcem Targowym ( w rejonie ulicy Sierakowskiego i Jagiellońskiej ).

Zabudowę  podzielono na typy zabudowy :” starą pragę” oraz nowoczesną zabudowę pirsów o funkcjach mieszkaniowych, zabudowę wysokościową o funkcjach biurowo – usługowych oraz częśc zabudowy o funkcjach kultury i sportu, zatopioną w zielonym parku otaczajacym teren portu od strony południowej.

Nastrój ulic „starej pragi” nawiazuje do atmosfery przedwojennej Warszawy z naroznymi sklepami, strukturą zabudowy zblizoną do zabudowy kamienicznej Pragi. Nawiązuje do struktury urbanistycznej zastanej tkanki miejskiej, kontynuuje główne kierunki komunikacji kołowo-pieszej, podkreśla płynne połączenia pomiędzy starą i nową zabudową.Proponuje połączenia wewnątrz projektowanego układu zapewniając tym samym dostępnośc poszczególnych elementów projektowanej struktury miejskiej. Pozwala na urozmaicenie kompozycji urbanistycznej poprzez wytworzenie miejsc charakterystycznych znamiennych dla układów miejskich.

 Wzdłuz sąsiadujacego z zabudową nabrzeza będzie miało okazję rozwinąc się prawdziwe zycie miejskie. W ogródkach kawiarni i restauracji, wzdłuz ulic, na przycumowanych barkach w oczekiwaniu na tramwaj wodny będzie można odpocząc i podziwiac zachody słońca.

Koncepcja kompozycji urbanistycznej Portu Praskiego  stara się wpisac w istniejącą strukturę przestrzenną Pragi, szanując główne osie kompozycyjne, widokowe oraz historyczny układ ulic.

Lokalizacja dominant wysokościowych w obrębie rejonu ulicy Sokolej ( zabudowa o przewadze funkcji biurowych ) powstała w wyniku przemyślanej trójwymiarowej analizy przestrzennej. Jeden z najwyzszych budynków ma osiągnąc wysokośc rzędu 160 m. Budynek zamyka przestrzeń północnego basenu portowego, stanowiąc jednocześnie element dominanty wysokościowej na osi ulicy Jagiellońskiej.

Port Praski to również obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

W ramach projektu zakłada się utrzymanie i uzupełnienie istniejącego ekosysytemu lasów łęgowych. W utrzymaniu naturalnego charakteru zielonej czesci Portu Praskiego ma pozwolic system tematycznych kładek pieszych/rowerowych/przyrodniczych spinających obszar pomiedzy centrum konferencyjnym a centrum sportów. Przewidziane są równiez nasadzenia szpalerów drzew, zieleń na dachach oraz zieleń w rejonie dziedzińców wewnętrznych kwartałów zabudowy.