Biurowe

Skyliner

Inwestor

Karimpol / Spektrum Real Sp. z.o.o.

Skyliner jest budynkiem biurowo usługowym przeznaczonym na wynajem. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Prostej i od pasażu. Budynek ma 5 kondygnacji garażowych

podziemnych. Położenie budynku zapewnia doskonały dojazd komunikacja miejska. Bliska lokalizacja przystanków tramwajowych autobusowych i metra zapewnia połączenia we wszystkich kierunkach. Budynek wysokościowy posadowiony jest na podium stanowiącym łącznik z przewidywanym budynkiem w Etapie II inwestycji. Podium o zróżnicowanej wys. od 9,5 do 16,5 m. wysunięty poza obrys budynku wysokościowego w kierunku południowym Nowa zabudowa wysoka będzie równoważyć relacje przestrzenne w ramach całego zespołu zabudowy istniejącej i projektowanej uwzględniając kontekst przestrzenny i funkcjonalny tej lokalizacji. Z uwagi na położenie w centrum miasta oraz ze względu na reprezentacyjny charakter strefy śródmiejskiej, partery usługowe zostaną zaaranżowane z uwzględnieniem ich wysokiej jakości i dostępności, zastosowane materiały wykończeniowe oraz rozwiązania przestrzenne w całym budynku o wysokich standardach estetycznych i funkcjonalnych. Na poziomie garażu znajdują się pomieszczenia techniczne obsługujące budynek, takie jak węzeł cieplny, trafostacja, rozdzielnia średniego i niskiego napięcia, zbiorniki wody pożarowej, pomieszczenie przyłącza wody, pomieszczenia separatorów i inne pomieszczenia techniczne, zapleczowe i magazynowe, pomieszczenie wentylacji strumieniowej, studnia schładzająca, pompownia pożarowa, maszynownia wentylacyjna. Garaż przeznaczony jest dla 443 samochodów: Na parterze umieszczono wiele funkcji umożliwiających sprawne i komfortowe użytkowanie budynku dla ludzi w nim pracujących jak również dla przechodniów i użytkowników tylko części komercyjnej znajdującej się w bazie budynku.