LAN-WRO_foto_3

Biurowe

Business Garden Wrocław

Inwestor

Vastint

Głównym założeniem projektowym było ukształtowanie przyjaznego, wygodnego i efektywnego środowiska pracy w miejscu po Wzgórzu Mikołajskim. Powstała idea utworzenia rozległego ogrodu w centralnej części terenu a wokół niego zlokalizowania budynków o funkcji biurowo-usługowej. Komunikację kołową zaprojektowano po obwodzie całego założenia tak aby w jak najmniejszym stopniu była uciążliwa dla pieszych i rowerzystów przebywających na terenie „Business Garden”. Miejscem centralnym ogrodu staje się pawilon restauracyjny wraz z przyległymi terenami rekreacyjno-sportowymi. Obiektem podkreślającym obecność „Business Garden” w otoczeniu jest wysoki budynek hotelu zlokalizowany przy ulicy Legnickiej. Wszystkie obiekty zostały zaprojektowane i wyeksponowane mając na uwadze istotne otwarcia widokowe w otoczeniu (m. in. od ul. Legnickiej, z dworca Mikołajów, od ul. Jaworskiej). Starannie urządzono główne strefy wejściowe do budynków i zadbano o istotne powiązania pieszo-rowerowe mające na celu integrację założenia z pobliską tkanką miejską.

Systemy oszczędzania wody i energii, kontroli środowiska wewnętrznego oraz starannie dobrane materiały budowlane spełniają założenia zrównoważonego rozwoju i zgodności z certyfikacją ekologiczną LEED.