APA Wojciechowski Sp. z o.o.

Warszawa

Ul. Kamionkowska 32
03-805 Warszawa
e-mail: apa@apa.com.pl
tel.: +48 (22) 610-00-85

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000212448
NIP 113-00-63-560
Kapitał zakładowy: 118.000 zł

Zobacz mapę

APA Wojciechowski Sp. z o.o.

Trójmiasto

ul. Hryniewickiego 8A
81-340 Gdynia
tel: +48 (58) 746 37 51

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000212448
NIP 113-00-63-560
Kapitał zakładowy: 118.000 zł

Zobacz mapę

Formularz kontaktowy

(podaj aby otrzymać odpowiedź)