Firma / Usługi

APA Wojciechowski jest firmą architektoniczną, oferującą pełny zakres usług projektowych i inżynierskich:

  • Weryfikacja przydatności terenów dla potrzeb inwestycji
  • Wstępne koncepcje zabudowy
  • Projektowanie we wszystkich branżach i specjalnościach
  • Uzyskiwanie pozwoleń i uzgodnień
  • Certyfikacja „ zielonych budynków” – BREEAM i LEED
  • Przygotowanie dokumentacji i procedury przetargowej
  • Nadzór autorski nad budową

Projektowanie architektoniczne odbywa się w naszej pracowni. Nasz zespół liczy 93 architektów, z czego 28 osób posiadają uprawnienia budowlane do projektowania.

Projekty innych specjalności – konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i elektrycznych, drogowe i inne - opracowywane są przez współpracujące z nami firmy specjalistyczne. Proces wyboru podwykonawców poprzedzony jest dokładną analizą warunków danego projektu i podejmowany jest z myślą o osiągnięciu jak największych korzyści dla naszego klienta; większość z tych firm współpracuje z nami na stałe.

Średnio w Polsce dla uzyskania pozwolenia na budowę wymaganych jest ponad 35 wszelkiego rodzaju pozwoleń i uzgodnień. Staramy się pomóc naszym Klientom przejść przez długi, biurokratyczny proces zatwierdzeń by uzyskać jak największą i najbardziej atrakcyjną powierzchnię budynku do dyspozycji Klienta.

Projekty

więcej »