Firma / Kontakt

APA Wojciechowski Sp. z o.o.

ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
e-mail: apa@apa.com.pl

tel.: +48 (22) 610-00-85
tel.: +48 (22) 610-50-87
tel.: +48 (22) 610-51-82
fax: +48 (22) 610-62-78

Biuro Port Praski 1:

ul. Zamoyskiego 15/22
03-801 Warszawa
tel.: +48 (22) 619 27 95
tel.: +48 (22) 618 33 28

Biuro Port Praski 2:

ul. Krowia 6
03-711 Warszawa
tel.: +48 (22) 233 01 20

Oddział Trójmiasto:

ul. Hryniewickiego 8A
81-340 Gdynia
tel: +48 (58) 746 37 51

Jak do nas trafić?

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000212448
NIP 113-00-63-560
Kapitał zakładowy: 118.000 zł

Projekty

więcej »