Firma / Kontakt

APA Wojciechowski Sp. z o.o.

Ul. Kamionkowska 32
03-805 Warszawa
e-mail: apa@apa.com.pl

tel.: +48 (22) 610-00-85

Oddział Trójmiasto:

ul. Hryniewickiego 8A
81-340 Gdynia
tel: +48 (58) 746 37 51

Jak do nas trafić?

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000212448
NIP 113-00-63-560
Kapitał zakładowy: 118.000 zł

Projekty

więcej »